Algemene voorwaarden Welzorg Webshop voor koop

Louwman Zorg Groep

De Louwman Zorg Groep bestaat uit meerdere BV ‘s waaronder Welzorg Nederland BV en Convertium BV. De activiteiten op het gebied van hulpmiddelen voor gemeenten (via de WMO) zijn ondergebracht binnen Welzorg Nederland B.V. De businessunits Woning op Maat, Auto op Maat en Particuliere markt maken onderdeel uit van Convertium BV.

Aangezien de Welzorg webshop onderdeel is van de businessunit Particuliere markt, worden de algemene voorwaarden van Convertium BV gehanteerd.

Wie gebruikt deze voorwaarden?

Deze voorwaarden worden gebruikt door Convertium B.V. , KvK nummer: 70823138, BTW nummer: 858473343Bo1.

In deze voorwaarden bedoelen we met ‘we’ of ‘wij’ en ‘ons’ of ‘onze’ één van die vennootschappen die aan jou een product verkoopt. Als in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘ik’, ‘je’, ‘jij’, ‘jou’ of ‘jouw’ bedoelen we daarmee de persoon (klant) die via onze Nederlandse website (Welzorg.nl/webshop) een product bij ons koopt.

Waarvoor gelden deze voorwaarden en per wanneer?

Deze voorwaarden gelden wanneer je via onze webshop een product bij ons bestelt en laat bezorgen of een product zelf ophaalt. Deze voorwaarden zijn geldig per 15 september 2018. We behouden het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd op de website te vinden.

Welke producten kan ik bij Welzorg Webshop kopen?

Je kan via onze website producten kopen die op dat moment op voorraad zijn, op bepaalde producten zit een levertijd van 2 à 3 weken. Je kan geen producten reserveren, tenzij dit anders op onze website is aangegeven. Als een product dat je hebt besteld toch niet meer leverbaar blijkt te zijn, zullen we je dit zo snel mogelijk laten weten en mag je de bestelling kosteloos annuleren. Je ontvangt een eventueel vooruitbetaald bedrag dan binnen 14 dagen na annulering terug op dezelfde manier als waarop je de bestelling betaald hebt.

In onze catalogi, brochures, reclames, website en andere communicatie-uitingen tonen wij veel van de producten die wij verkopen. We besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud van onze communicatie-uitingen. Toch kan het gebeuren dat de informatie daarin niet juist, niet volledig of niet meer actueel is. Wanneer duidelijk is dat de informatie verkeerd is, geldt uiteindelijk de informatie die we bedoelden en zijn we niet aan de verkeerde informatie gebonden.

Producten die bij de koop nog niet gemonteerd zijn, zal je zelf moeten monteren, daarvoor leveren wij handleidingen mee.

Welk bedrag betaal ik?

Producten
Op onze website vermelden wij duidelijk de prijzen van de producten die je via onze webshop kan kopen. De prijs die je uiteindelijk betaalt, is de prijs die wordt getoond op het moment dat je op de bestelknop drukt. Hoewel we veel aandacht en zorg besteden aan de inhoud van onze website kan het toch gebeuren dat de prijs waarvoor je een product bestelt verkeerd was weergegeven. Wanneer duidelijk is dat de prijs verkeerd was, geldt uiteindelijk de prijs die we bedoelden en zijn we niet aan de koop gebonden.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende BTW.

Bezorging
De kosten voor het bezorgen van je bestelling in Nederland, naar het door jou opgegeven adres, zijn voor onze rekening.

Hoe kan ik betalen?

Op onze website leggen we duidelijk uit hoe je kan betalen voor de producten die je via onze website koopt. Je kan vooruitbetalen met iDEAL. Voor alle producten geldt dat ze ons eigendom blijven totdat je alle bedragen hebt betaald die ermee in verband staan.

Wanneer ontvang ik mijn bestelling?

Wij zullen het product leveren zoals op de webshop weergegeven, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen na de afgeronde bestelling en ontvangst van betaling, en laten bezorgen op het door jou opgegeven adres. Als het ons toch niet lukt om het product binnen deze tijd af te leveren, nemen we daarover contact met je op. Spreken we in overleg met je af dat we eerder of later leveren, dan bevestigen we die afspraak per e-mail. Als je niet akkoord gaat met de latere levering, mag je de bestelling kosteloos annuleren en ontvang je een eventueel vooruitbetaald bedrag weer terug op dezelfde manier als waarop je de bestelling betaald hebt.

Hoe gaat de bezorging?

Om een efficiënte bezorging mogelijk te maken vragen we je rekening te houden met het volgende:

 • Aanwezigheid: zorg dat er op de afgesproken bezorgdag en -tijd iemand thuis is. Als we niemand thuis aantreffen, betaal je de kosten van een tweede bezorging.
 • Levering op etage: we bezorgen de producten op de door jou aangegeven etage (vanaf 7 traptreden gebruiken wij de term etage) en op die etage in één, door jou aangegeven, ruimte. Vanaf de vijfde eerste? verdieping bezorgen we alleen wanneer gebruik kan worden gemaakt van een lift. Als we gebruik moeten maken van de trap of een lift moet deze ruim genoeg zijn en vrij van obstakels om de producten in de verpakking naar boven of naar beneden te kunnen brengen. Voor (zware) producten als scootmobielen en fietsen e.d. geldt dat deze slechts op een etage kunnen worden afgeleverd indien je over een lift beschikt; is dit niet het geval dan zullen wij in overleg het product op de begane grond afleveren. Voor de aflevering van dergelijke producten zullen wij altijd telefonisch contact met je op nemen om een afspraak te maken.
 • Deuropeningen: de producten moeten in de verpakking door de deuren van de woning passen, in geval van een flat of appartement ook door de voordeur van het gebouw. Houd er rekening mee dat sommige producten een afwijkende verpakkingsmaat kunnen hebben. Als de producten niet het gebouw, de trap, de lift of de woning in kunnen en we moeten daarvoor hulpmiddelen inzetten, betaal je de extra kosten daarvoor.
 • In je woning: zorg er voor dat je alles wat bij de bezorging in je woning in de weg kan staan, liggen of hangen weg hebt gehaald.
 • Buitenlandse leveringen: producten die je online bestelt, kan je alleen in Nederland laten bezorgen.

Wat als er een probleem is met de levering?

Neem contact op met ons op nummer: 088 – 0016 766 (alleen je gebruikelijke belkosten) We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 – 19 uur, zaterdag van 9 – 13 uur. Op zon- en feestdagen gesloten

Wat is mijn bedenktijd?

Binnen 14 dagen:
Het kan gebeuren dat je van gedachten bent veranderd nadat je een product via onze website hebt gekocht. Je hebt daarom 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de tijd om ons zonder opgave van redenen te laten weten dat je van gedachten bent veranderd en de koop wilt ontbinden. Dit kan bijvoorbeeld door je aankoop terug te brengen naar onze vestiging in De Meern of door telefonisch contact met ons te zoeken. De kosten voor het retour zenden zijn voor jouw rekening. Je kunt dat zelf regelen, maar wij kunnen dat ook voor je doen. In dat geval wordt voor pakjes die via een pakketdienst kunnen worden opgehaald, 30 euro in rekening gebracht. Als het product te groot is om het terug te sturen via een pakketdienst, kan je het door ons tegen betaling laten ophalen. De kosten hiervoor bedragen 120 euro. De kosten worden verrekend met de retour betaling. In geval van een retour gelden dezelfde punten om rekening mee te houden als genoemd bij ’Hoe gaat de bezorging?’ (over aanwezig zijn, verdiepingen en deuropeningen etc.). Let er bij het terugzenden of terugbrengen op dat:

 • het niet gaat om een op maat gemaakt of geconfigureerd product;
 • je de originele verpakking meestuurt of meeneemt;
 • het product niet beschadigd is, of als het om een verbruiksproduct gaat, niet zichtbaar gebruikt is;
 • je (een kopie van) de getekende aankoopbon van het product meestuurt of meeneemt.

Als aan deze voorwaarden is voldaan en je de volledige order retour stuurt of brengt, ontvang je het bedrag dat je voor het product hebt betaald terug,. De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je de koop hebt ontbonden en wij het product retour hebben ontvangen.

Hoe krijg ik mijn betaalde bedrag terug?

Als wij een aan ons betaald bedrag aan je terugbetalen, bij annulering of ontbinding van je aankoop, betalen we met dezelfde betaalmethode terug als waarmee je het hebt betaald. Als je met iDEAL betaald hebt wordt het geld teruggestort op je bankrekening.

Wat is de garantietermijn? 
Voor alle bij ons gekochte producten geldt een garantietermijn van 1 jaar vanaf het moment dat het product gekocht is. Op tweedehands producten geldt een garantietermijn van 2 maanden. Op accu’s geldt een garantietermijn van 3 maanden. Op het product zijn de garantievoorwaarden van toepassing die op het moment van aankoop gelden. Met ‘garantie’ bedoelen wij dat wij ervoor instaan dat het product goed werkt en gebruikt kan worden zoals omschreven in de productomschrijving en de gebruiksomschrijving en dat het geen materiaalfouten bevat.

Wat zijn de garantievoorwaarden? 
Als je ons laat weten dat je niet tevreden bent over een product, houd er dan rekening mee dat, om een beroep te kunnen doen op de garantieregeling:

 • je (een kopie van) de aankoopbon voor het product moet laten zien;
 • je rekening hebt gehouden met een termijn van twee maanden na ontdekking van het probleem om je klacht aan ons bekend te maken, of een goede reden hebt om je niet aan die termijn te houden;
 • de reden voor de klacht niet het gevolg is van onjuiste montage of van onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld doordat je het hebt laten vallen of omgestoten of dat je het hebt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, het niet goed hebt onderhouden of het hebt laten repareren door een derde;
 • de reden voor de klacht niet het gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product terwijl je het vervoerde, verkleuring door zonlicht, het vochtig worden van een matras doordat de ruimte te vochtig is, dat het is aangestoten door een ander voorwerp;
 • de reden van de klacht niet het gevolg is van normale slijtage, normaal verbruik of normale veroudering van het product;
 • je alleen privé (niet zakelijk) gebruik hebt gemaakt van het product.

Wat is de garantieprocedure? 
We onderzoeken het product en bepalen of het probleem onder de garantieregeling valt. Soms zullen wij je medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hier bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan.

Als we vaststellen dat een product inderdaad onder de garantieregeling valt, zullen wij eerst proberen om het product te repareren. Als dat niet lukt, als dat niet kan of als reparatie niet realistisch is, zullen wij proberen om het product te vervangen met een ander product. Als we gaan repareren, zijn de kosten in verband met reparatie voor ons. Dat geldt ook voor vervanging. De redelijke kosten die je zelf hebt gemaakt om het product te repareren, worden alleen door ons vergoed als wij niet op tijd na de melding repareren. Wat ’op tijd’ is moeten we per probleem met het product bekijken.

Als we het product niet (op tijd) kunnen repareren of vervangen, mag je de koop ontbinden als dat redelijk is, gezien het probleem met het product. Je krijgt dan het aankoopbedrag van het product terug en dan moet je het product aan ons retourneren. Je kan ook teruggave van een deel van het aankoopbedrag vragen, dit moet wel in redelijke verhouding staan tot het probleem met het product.
Ook als het probleem zit op een onderdeel van het product en we dat onderdeel niet meer kunnen leveren, geldt bovenstaande procedure.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens staat in het privacy beleid op onze website. Dit kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wat als ik andere opmerkingen of een klacht heb over Convertium?

We vinden het fijn als je contact opneemt bij een klacht, zodat we deze zo goed mogelijk voor je kunnen oplossen.

Overige zaken:

Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden. Wij zullen die nietig of vernietigbare bepaling dan vervangen met een geldige bepaling.

Als we specifieke voorwaarden gebruiken voor bepaalde producten of diensten en die zijn strijdig met deze algemene voorwaarden dan gelden die specifieke voorwaarden. Op de (koop)overeenkomst met jou en op deze algemene voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 is niet van toepassing.