Algemene voorwaarden Welzorg Webshop voor koop

Louwman Zorg Groep

De Louwman Zorg Groep bestaat uit meerdere BV ‘s waaronder Welzorg Nederland BV en Convertium BV. De activiteiten op het gebied van hulpmiddelen voor gemeenten (via de WMO) zijn ondergebracht binnen Welzorg Nederland B.V. De businessunits Woning op Maat, Auto op Maat en Particuliere markt maken onderdeel uit van Convertium BV.

Aangezien de Welzorg webshop onderdeel is van de businessunit Particuliere markt, worden de algemene voorwaarden van Convertium BV gehanteerd.

Wie gebruikt deze voorwaarden?

Deze voorwaarden worden gebruikt door Convertium B.V. , KvK nummer: 70823138, BTW nummer: 858473343Bo1.

In deze voorwaarden bedoelen we met ‘we’ of ‘wij’ en ‘ons’ of ‘onze’ één van die vennootschappen die aan jou een product verkoopt. Als in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘ik’, ‘je’, ‘jij’, ‘jou’ of ‘jouw’ bedoelen we daarmee de persoon (klant) die via onze Nederlandse website (Welzorg.nl/webshop) een product bij ons koopt.

Waarvoor gelden deze voorwaarden en per wanneer?

Deze voorwaarden gelden wanneer je via onze webshop een product bij ons bestelt en laat bezorgen of een product zelf ophaalt. Deze voorwaarden zijn geldig per 15 september 2018. We behouden het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd op de website te vinden.

Welke producten kan ik bij Welzorg Webshop kopen?

Je kan via onze website producten kopen die op dat moment op voorraad zijn, op bepaalde producten zit een levertijd van 2 à 3 weken. Je kan geen producten reserveren, tenzij dit anders op onze website is aangegeven. Als een product dat je hebt besteld toch niet meer leverbaar blijkt te zijn, zullen we je dit zo snel mogelijk laten weten en mag je de bestelling kosteloos annuleren. Je ontvangt een eventueel vooruitbetaald bedrag dan binnen 14 dagen na annulering terug op dezelfde manier als waarop je de bestelling betaald hebt.

In onze catalogi, brochures, reclames, website en andere communicatie-uitingen tonen wij veel van de producten die wij verkopen. We besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud van onze communicatie-uitingen. Toch kan het gebeuren dat de informatie daarin niet juist, niet volledig of niet meer actueel is. Wanneer duidelijk is dat de informatie verkeerd is, geldt uiteindelijk de informatie die we bedoelden en zijn we niet aan de verkeerde informatie gebonden.

Producten die bij de koop nog niet gemonteerd zijn, zal je zelf moeten monteren, daarvoor leveren wij handleidingen mee.

Welk bedrag betaal ik?

Producten
Op onze website vermelden wij duidelijk de prijzen van de producten die je via onze webshop kan kopen. De prijs die je uiteindelijk betaalt, is de prijs die wordt getoond op het moment dat je op de bestelknop drukt. Hoewel we veel aandacht en zorg besteden aan de inhoud van onze website kan het toch gebeuren dat de prijs waarvoor je een product bestelt verkeerd was weergegeven. Wanneer duidelijk is dat de prijs verkeerd was, geldt uiteindelijk de prijs die we bedoelden en zijn we niet aan de koop gebonden.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende BTW.

Bezorging
De kosten voor het bezorgen van je bestelling in Nederland, naar het door jou opgegeven adres, zijn voor onze rekening.

Hoe kan ik betalen?

Op onze website leggen we duidelijk uit hoe je kan betalen voor de producten die je via onze website koopt. Je kan vooruitbetalen met iDEAL. Voor alle producten geldt dat ze ons eigendom blijven totdat je alle bedragen hebt betaald die ermee in verband staan.

Wanneer ontvang ik mijn bestelling?

Wij zullen het product leveren zoals op de webshop weergegeven, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen na de afgeronde bestelling en ontvangst van betaling, en laten bezorgen op het door jou opgegeven adres. Als het ons toch niet lukt om het product binnen deze tijd af te leveren, nemen we daarover contact met je op. Spreken we in overleg met je af dat we eerder of later leveren, dan bevestigen we die afspraak per e-mail. Als je niet akkoord gaat met de latere levering, mag je de bestelling kosteloos annuleren en ontvang je een eventueel vooruitbetaald bedrag weer terug op dezelfde manier als waarop je de bestelling betaald hebt.

Hoe gaat de bezorging?

Om een efficiënte bezorging mogelijk te maken vragen we je rekening te houden met het volgende:

 • Aanwezigheid: zorg dat er op de afgesproken bezorgdag en -tijd iemand thuis is. Als we niemand thuis aantreffen, betaal je de kosten van een tweede bezorging.
 • Levering op etage: we bezorgen de producten op de door jou aangegeven etage (vanaf 7 traptreden gebruiken wij de term etage) en op die etage in één, door jou aangegeven, ruimte. Vanaf de vijfde eerste? verdieping bezorgen we alleen wanneer gebruik kan worden gemaakt van een lift. Als we gebruik moeten maken van de trap of een lift moet deze ruim genoeg zijn en vrij van obstakels om de producten in de verpakking naar boven of naar beneden te kunnen brengen. Voor (zware) producten als scootmobielen en fietsen e.d. geldt dat deze slechts op een etage kunnen worden afgeleverd indien je over een lift beschikt; is dit niet het geval dan zullen wij in overleg het product op de begane grond afleveren. Voor de aflevering van dergelijke producten zullen wij altijd telefonisch contact met je op nemen om een afspraak te maken.
 • Deuropeningen: de producten moeten in de verpakking door de deuren van de woning passen, in geval van een flat of appartement ook door de voordeur van het gebouw. Houd er rekening mee dat sommige producten een afwijkende verpakkingsmaat kunnen hebben. Als de producten niet het gebouw, de trap, de lift of de woning in kunnen en we moeten daarvoor hulpmiddelen inzetten, betaal je de extra kosten daarvoor.
 • In je woning: zorg er voor dat je alles wat bij de bezorging in je woning in de weg kan staan, liggen of hangen weg hebt gehaald.
 • Buitenlandse leveringen: producten die je online bestelt, kan je alleen in Nederland laten bezorgen.

Wat als er een probleem is met de levering?

Neem contact op met ons op nummer: 088 – 0016 766 (alleen je gebruikelijke belkosten) We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 – 19 uur, zaterdag van 9 – 13 uur. Op zon- en feestdagen gesloten

Wat is mijn bedenktijd?

Binnen 14 dagen:
Het kan gebeuren dat je van gedachten bent veranderd nadat je een product via onze website hebt gekocht. Je hebt daarom 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de tijd om ons zonder opgave van redenen te laten weten dat je van gedachten bent veranderd en de koop wilt ontbinden. Dit kan bijvoorbeeld door je aankoop terug te brengen naar onze vestiging in De Meern of door telefonisch contact met ons te zoeken. De kosten voor het retour zenden zijn voor jouw rekening. Je kunt dat zelf regelen, maar wij kunnen dat ook voor je doen. In dat geval wordt voor pakjes die via een pakketdienst kunnen worden opgehaald, 30 euro in rekening gebracht. Als het product te groot is om het terug te sturen via een pakketdienst, kan je het door ons tegen betaling laten ophalen. De kosten hiervoor bedragen 120 euro. De kosten worden verrekend met de retour betaling. In geval van een retour gelden dezelfde punten om rekening mee te houden als genoemd bij ’Hoe gaat de bezorging?’ (over aanwezig zijn, verdiepingen en deuropeningen etc.). Let er bij het terugzenden of terugbrengen op dat:

 • het niet gaat om een op maat gemaakt of geconfigureerd product;
 • je de originele verpakking meestuurt of meeneemt;
 • het product niet beschadigd is, of als het om een verbruiksproduct gaat, niet zichtbaar gebruikt is;
 • je (een kopie van) de getekende aankoopbon van het product meestuurt of meeneemt.

Als aan deze voorwaarden is voldaan en je de volledige order retour stuurt of brengt, ontvang je het bedrag dat je voor het product hebt betaald terug,. De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je de koop hebt ontbonden en wij het product retour hebben ontvangen.

Hoe krijg ik mijn betaalde bedrag terug?

Als wij een aan ons betaald bedrag aan je terugbetalen, bij annulering of ontbinding van je aankoop, betalen we met dezelfde betaalmethode terug als waarmee je het hebt betaald. Als je met iDEAL betaald hebt wordt het geld teruggestort op je bankrekening.

Wat is de garantietermijn? 
Voor alle bij ons gekochte producten geldt een garantietermijn van 1 jaar vanaf het moment dat het product gekocht is. Op tweedehands producten geldt een garantietermijn van 2 maanden. Op accu’s geldt een garantietermijn van 3 maanden. Op het product zijn de garantievoorwaarden van toepassing die op het moment van aankoop gelden. Met ‘garantie’ bedoelen wij dat wij ervoor instaan dat het product goed werkt en gebruikt kan worden zoals omschreven in de productomschrijving en de gebruiksomschrijving en dat het geen materiaalfouten bevat.

Wat zijn de garantievoorwaarden? 
Als je ons laat weten dat je niet tevreden bent over een product, houd er dan rekening mee dat, om een beroep te kunnen doen op de garantieregeling:

 • je (een kopie van) de aankoopbon voor het product moet laten zien;
 • je rekening hebt gehouden met een termijn van twee maanden na ontdekking van het probleem om je klacht aan ons bekend te maken, of een goede reden hebt om je niet aan die termijn te houden;
 • de reden voor de klacht niet het gevolg is van onjuiste montage of van onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld doordat je het hebt laten vallen of omgestoten of dat je het hebt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, het niet goed hebt onderhouden of het hebt laten repareren door een derde;
 • de reden voor de klacht niet het gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product terwijl je het vervoerde, verkleuring door zonlicht, het vochtig worden van een matras doordat de ruimte te vochtig is, dat het is aangestoten door een ander voorwerp;
 • de reden van de klacht niet het gevolg is van normale slijtage, normaal verbruik of normale veroudering van het product;
 • je alleen privé (niet zakelijk) gebruik hebt gemaakt van het product.

Wat is de garantieprocedure? 
We onderzoeken het product en bepalen of het probleem onder de garantieregeling valt. Soms zullen wij je medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hier bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan.

Als we vaststellen dat een product inderdaad onder de garantieregeling valt, zullen wij eerst proberen om het product te repareren. Als dat niet lukt, als dat niet kan of als reparatie niet realistisch is, zullen wij proberen om het product te vervangen met een ander product. Als we gaan repareren, zijn de kosten in verband met reparatie voor ons. Dat geldt ook voor vervanging. De redelijke kosten die je zelf hebt gemaakt om het product te repareren, worden alleen door ons vergoed als wij niet op tijd na de melding repareren. Wat ’op tijd’ is moeten we per probleem met het product bekijken.

Als we het product niet (op tijd) kunnen repareren of vervangen, mag je de koop ontbinden als dat redelijk is, gezien het probleem met het product. Je krijgt dan het aankoopbedrag van het product terug en dan moet je het product aan ons retourneren. Je kan ook teruggave van een deel van het aankoopbedrag vragen, dit moet wel in redelijke verhouding staan tot het probleem met het product.
Ook als het probleem zit op een onderdeel van het product en we dat onderdeel niet meer kunnen leveren, geldt bovenstaande procedure.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens staat in het privacy beleid op onze website. Dit kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wat als ik andere opmerkingen of een klacht heb over Convertium?

We vinden het fijn als je contact opneemt bij een klacht, zodat we deze zo goed mogelijk voor je kunnen oplossen.

Overige zaken:

Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden. Wij zullen die nietig of vernietigbare bepaling dan vervangen met een geldige bepaling.

Als we specifieke voorwaarden gebruiken voor bepaalde producten of diensten en die zijn strijdig met deze algemene voorwaarden dan gelden die specifieke voorwaarden. Op de (koop)overeenkomst met jou en op deze algemene voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 is niet van toepassing.

 

Algemene voorwaarden Welzorg Webshop voor lease

 

 1. Toepasselijkheid en wijziging

1.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en op alle tussen Convertium B.V. (hierna genoemd: “Welzorg Private Lease” en een klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna genoemd: “Klant”), gesloten leasecontract(en) ter zake van Welzorg Private Lease.

1.2       Afwijkende voorwaarden en/of aanvullende afspraken en/of wijzigingen zijn alleen van toepassing als deze schriftelijk tussen Klant en Welzorg Private Lease zijn overeengekomen.

1.3       Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk gelden en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

 1. Rechtsverhouding

2.1       Het leasecontract strekt ertoe om aan Klant tegen vergoeding het gebruiksrecht van een voertuig (hierna genoemd: “het vervoersmiddel”) voor een vastgesteld aantal maanden te verschaffen. Klant mag gebruik maken van het vervoersmiddel conform deze Algemene Voorwaarden.

2.2       Het vervoersmiddel blijft te allen tijde eigendom van Welzorg Private Lease. Klant mag het vervoersmiddel niet vervreemden, verhuren, verpanden of met andere rechten bezwaren, dan wel anderszins in gebruik af te staan.

 

 1. Aansprakelijkheid

3.1       Indien in deze overeenkomst meer natuurlijke personen als Klant worden genoemd en als zodanig hebben getekend, zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk tegenover Welzorg Private Lease voor alle verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst.

3.2       Klant vrijwaart Welzorg Private Lease in de meest ruime zin van het woord voor alle vorderingen welke tegen Welzorg Private Lease aanhangig worden gemaakt of tot betaling waarvan Welzorg Private Lease verplicht wordt ter zake van de vergoeding van kosten en/of schade en schadeloosstellingen, welke op enigerlei wijze kunnen voortvloeien uit of in verband gebracht kunnen worden met het bezit van het vervoersmiddel en welke niet reeds uit hoofde van een verzekering als bedoeld in artikel 11.1 door de verzekeringsmaatschappij aan Welzorg Private Lease wordt vergoed.

3.3       Voor zover niet door de verzekeringsmaatschappij gedekt, is Klant onder meer aansprakelijk voor:

a          schade ontstaan door verlies, verduistering en/of het verloren gaan van het vervoersmiddel en/of de daarbij behorende documenten;

b          schade verband houdende met, voortvloeiende uit of veroorzaakt door tekortkomingen of gebreken aan het vervoersmiddel ontstaan tijdens de looptijd van het leasecontract;

c          kosten en/of schade aan derden die op welke wijze dan ook in verband gebracht kunnen worden met het gebruik van het vervoersmiddel;

d          kosten en/of schade die op welke wijze dan ook in verband gebracht kunnen worden met het niet juist opvolgen van de door Welzorg Private Lease gegeven instructies;

e          alle kosten die verband houden met beslaglegging op het vervoersmiddel door derden zoals bedoeld in artikel 13.

f           boetes voor (verkeers)overtredingen en/of andere kosten voor Welzorg Private Lease als gevolg van het overtreden van (verkeers)wet- en regelgeving aan het adres van Klant en/of opgelegd aan Welzorg Private Lease wegens door Klant en/of derden met het vervoersmiddel verrichtte handelingen, overtredingen en/of misdrijven.

3.4       Welzorg Private Lease is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van zichtbare of verborgen gebreken aan het vervoersmiddel en/of voor schade aan of verlies van in het vervoersmiddel bevindende persoonlijke eigendommen. Schade die niet door derden worden vergoed of door enige verzekering wordt gedekt, komen voor rekening van Klant.

 

 1. Administratie

4.1       Welzorg Private Lease voert de administratie van de overeenkomst en is tevens met de inning van alle uit hoofde van het leasecontract verschuldigde bedragen belast.

 

 1. Duur van het leasecontract

5.1       Het leasecontract gaat in op het moment van ondertekening en eindigt na het verstrijken van de in het leasecontract omschreven looptijd in maanden vanaf de aflevering, tenzij Welzorg Private Lease gebruik maakt van de mogelijkheid het leasecontract vroegtijdig te beëindigen.

5.2       Indien Klant annulering van het bestelde vervoersmiddel verzoekt, nog voordat het vervoersmiddel is afgeleverd, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Klant komen.

 

 1. Aflevering

6.1       Aflevering van het vervoersmiddel geschiedt slechts nadat Welzorg Private Lease het door Klant ondertekende leasecontract, de ingevulde doorlopende SEPA incassomachtiging heeft ontvangen en Welzorg Private Lease een positieve uitkomst van de kredietwaardering van Klant verkregen heeft. Levering geschiedt overeenkomstig de in het leasecontract en deze Algemene Voorwaarden opgenomen specificaties.

6.2       Het vervoersmiddel wordt afgeleverd door en onder volledige aansprakelijkheid van een dealer zonder dat Welzorg Private Lease aansprakelijk is voor zichtbare of verborgen fouten in en/of gebreken aan het vervoersmiddel dan wel overschrijding van de afleveringstermijn of anderszins.

6.3       Bij aflevering van het vervoersmiddel wordt een afleverbewijs in tweevoud ingevuld en ondertekend door Klant en dealer. Door ondertekening verklaart Klant het vervoersmiddel conform de overeengekomen specificaties, overeengekomen accessoires, in onbeschadigde staat en voorzien van alle documenten en andere toebehoren te hebben ontvangen. Het afleverbewijs vermeldt de datum van aflevering van het vervoersmiddel.

6.4       Voor het geval de voor aflevering gereed staan het vervoersmiddel niet binnen een redelijke termijn door Klant in ontvangst wordt genomen, wordt de aflevering geacht te hebben plaatsgevonden na het verstrijken van een termijn van 5 dagen, nadat dealer aan Klant heeft kenbaar gemaakt dat het vervoersmiddel voor aflevering gereed staat of binnen deze termijn gereed zal staan.

6.5       Overschrijding van een door Welzorg Private Lease genoemde levertijd levert geen verzuim op van Welzorg Private Lease, noch kan zij aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van overschrijding van de levertijd.

6.6       Indien het vervoersmiddel niet conform de overeengekomen specificaties leverbaar is of blijkt te zijn en het afgeleverde vervoersmiddel op slechts ondergeschikte punten afwijkt van de overeengekomen specificaties, zal het afgeleverde vervoersmiddel in de plaats van het overeengekomen vervoersmiddel treden. Indien het afgeleverde vervoersmiddel aanleiding geeft tot wijziging van het leasecontract of leaseprijs, zal Welzorg Private Lease dit zo spoedig mogelijk aan Klant mededelen.

6.7       Wijziging van specificaties van het vervoersmiddel aangebracht of doorgevoerd door de fabrikant kunnen niet leiden tot annulering of niet aanvaarden van het vervoersmiddel.

 

 1. Leaseprijs

7.1       In de maandelijkse leaseprijs zijn in ieder geval inbegrepen de kosten die als zodanig in het leasecontract van toepassing zijn verklaard en zoals deze categorieën – voor zover nodig – in de navolgende artikelen 7.1.1 tot en met 7.1.9 nader worden gedefinieerd.

7.1.1   afschrijving over het vervoersmiddel;

7.1.2   rente over de investering van het vervoersmiddel;

7.1.3   beheer en administratie;

7.1.4   onderhoud/reparatie, waartoe gerekend worden onderhoud, reparaties, schadeherstel, periodieke controles en vervanging van onderdelen zoals deze zijn voorgeschreven door de fabriek en voortvloeiend uit normaal gebruik van het vervoersmiddel door Klant;

7.1.5   vervanging van banden, waartoe uitsluitend gerekend worden bandenvervangingen ten gevolge van normale slijtage, welke op het door Welzorg Private Lease te bepalen tijdstip plaatsvindt;

7.2       Voor rekening van Klant zijn alle kosten die blijkens vermelding in het leasecontract niet inbegrepen zijn in de leaseprijs en verder alle kosten als genoemd in de navolgende artikelen 7.2.1 tot en met 7.2.6:

7.2.1   Reparatie van mechanische gebreken en vervanging van onderdelen of banden, indien deze naar het oordeel van Welzorg Private Lease het gevolg zijn van nalatigheid, onjuist en/of onoordeelkundig gebruik of onzorgvuldig   beheer van Klant;

7.2.2   alle boetes en overige gevolgen van overtredingen of misdrijven met het vervoersmiddel gepleegd en kosten en/of schade in welke vorm dan ook die niet door de verzekeringsmaatschappij worden gedekt;

7.2.3   onderhoud en/of reparaties aan onderdelen en/of accessoires die niet op grond van het leasecontract noch op grond van deze Algemene Voorwaarden in de leaseprijs zijn begrepen;

7.2.4    de meerkosten voor werkzaamheden die op verzoek van Klant worden uitgevoerd buiten normale werkzaamheden.

7.3       Over de in het leasecontract genoemde leaseprijs wordt het per vervaldatum geldende tarief omzetbelasting (BTW), waar toepasselijk, in rekening gebracht. De leaseprijs is door Welzorg Private Lease berekend aan de hand van de op het moment van het opstellen van het leasecontract bekende gegevens en rekening houdend met de looptijd in maanden dat  met het vervoersmiddel zal worden gereden. In de navolgende gevallen kan Welzorg Private Lease zich het recht voorbehouden de leaseprijs aan te passen:

a          indien tussen de datum van de tariefberekening van de leaseprijs en de datum van aflevering van het vervoersmiddel zich wijzigingen voordoen in de kosten van de elementen waaruit de leaseprijs is opgebouwd, doch uitsluitend in het geval dat de datum van aflevering van het vervoersmiddel zich drie maanden na de datum van ondertekening van het leasecontract voordoet;

b          indien de kosten van onderhoud en reparatie en/of vervangend vervoer voor zover begrepen in de leaseprijs zich met meer dan 5% sedert de ingangsdatum van het leasecontract c.q. de vorige wijzigingsdatum van de leaseprijs hebben gewijzigd, is Welzorg Private Lease gerechtigd de leaseprijs dienovereenkomstig aan te passen. Bij berekening van de aanpassing wordt uitgegaan van de toepasselijke en relevantie indexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek;

e          in geval van omstandigheden, andere dan de hiervoor onder a tot en met d genoemde, gelegen buiten de invloedssfeer van Welzorg Private Lease, die prijsaanpassing van de leaseprijs noodzakelijk maken.

f           in geval dat de uit hoofde van (fiscale) wet- en regelgeving verplichte heffingen over de leaseprijs Welzorg Private Lease verplichten tot aanpassing van het uit hoofde van het leasecontract maandelijks verschuldigde bedrag.

De gewijzigde leaseprijs gaat, in op de eerste dag van de maand volgende op het tijdstip waarop de omstandigheden zich hebben gewijzigd. Wijzigingen van de leaseprijs ingevolge dit artikel geven de Klant niet het recht het leasecontract kosteloos te beëindigen.

7.4       Indien door (fiscale) wetgeving subsidies, kortingen en/of investeringspremies worden

toegekend die gerelateerd zijn aan het vervoersmiddel, komen deze toe aan Welzorg Private Lease. Na ontvangst van de subsidie, korting en/of premie door Welzorg Private Lease, wordt – voor zover mogelijk – het uit hoofde van het leasecontract maandelijks verschuldigde bedrag aangepast.

 

 1. Betalingen

8.1       Betaling van alle uit hoofde van het leasecontract verschuldigde (maandelijkse) bedragen dient te geschieden door doorlopende SEPA incasso, waarvoor door Klant een herroepelijke volmacht is verleend. Betaling aan derden zonder schriftelijke toestemming van Welzorg Private Lease wordt niet als betaling aangemerkt. Het saldo zoals dat in de boeken van Welzorg Private Lease voorkomt, is, behoudens tegenbewijs, bindend.

8.2       Alle overige door Klant uit hoofde van het leasecontract en/of deze Algemene Voorwaarden te verrichten betalingen dienen te geschieden op een door Welzorg Private Lease aan te wijzen bankrekening en middels doorlopende SEPA incasso. Klant verleent een machtiging aan Welzorg Private Lease om alle vorderingen, voortvloeiend uit het leasecontract, te incasseren van zijn bankrekening. Klant kan zich niet beroepen op enige vorm van verrekening met door Klant aan Welzorg Private Lease verschuldigde bedragen, dan wel op enig opschortingsrecht, behoudens de rechten van Klant uit hoofde van de wet Klant doet afstand van het recht beslag onder zichzelf te leggen.

8.3       Klant is gehouden na aflevering van het vervoersmiddel de eerste leasevergoeding als bepaald in het leasecontract aan Welzorg Private Lease te voldoen middels doorlopende SEPA incasso.

8.4       Klant is vervolgens maandelijks bij vooruitbetaling en middels doorlopende SEPA incasso de in het leasecontract bepaalde leaseprijs aan Welzorg Private Lease verschuldigd. De betalingstermijnen worden iedere eerste dag van de kalendermaand van de bankrekening van Klant geïncasseerd.

8.5       Voor elke niet-tijdige betaling is Klant aan Welzorg Private Lease verschuldigd een rente van 1,5% per maand over het niet (tijdig) betaalde bedrag, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt gerekend. De rente is verschuldigd zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Welzorg Private Lease is bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder inbegrepen de kosten van raadslieden en andere buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

8.6       Het is Klant niet toegestaan de betalingen tijdelijk op te schorten. Indien Klant het vervoersmiddel door welke omstandigheden dan ook niet kan gebruiken, schort dit de betalingsverplichtingen van Klant niet op, tenzij Welzorg Private Lease Klant schriftelijk heeft laten weten dat de betaling tijdelijk stopgezet mag worden.

8.7       Indien Klant in gebreke is met enige verplichting uit hoofde van het leasecontract of deze Algemene Voorwaarden, verliest Klant het gebruiksrecht op het vervoersmiddel.

 

 

 1. Gebruik, onderhoud en reparaties

10.1     Klant moet het vervoersmiddel als een goed huisvader gebruiken in overeenstemming met de aard en bestemming van het vervoersmiddel en er voor zorgdragen dat deze zich in goede staat bevindt.

10.2     Klant verplicht zich het vervoersmiddel overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant en/of Welzorg Private Lease te onderhouden bij een officiële dealer. De frequentie en noodzaak van onderhoudsbeurten, reparaties en/of vervanging van onderdelen afwijkend van het onderhoudsschema van de fabrikant, kan uitsluitend door Welzorg Private Lease worden bepaald c.q. vastgesteld. Welzorg Private Lease is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat waarin het vervoersmiddel verkeert.

10.3     Klant is verplicht de spanning van de banden te controleren en eventueel op peil te brengen, dit alles in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant, zoals vermeld in het instructieboekje.

10.4    Indien reparaties en/of onderhoudsbeurten niet uitgevoerd zijn door een officiële dealer en/of zonder toestemming van Welzorg Private Lease, zijn deze kosten, alsmede eventuele kosten en/of schade voortvloeiende uit onoordeelkundige reparaties, voor rekening van Klant. Tevens zijn de reparatiekosten voor schade ontstaan door schuld van Klant of door personen voor wie Klant verantwoordelijk is, geheel voor rekening van Klant

10.5     Reparaties in het buitenland uitgevoerd, dienen in eerste aanleg door Klant te worden betaald. Verrekening door Welzorg Private Lease geschiedt maximaal op basis van Nederlandse werknormen en onderdeelprijzen in euro’s, inclusief belastingen en op basis van een factuur van een buitenlandse dealer te naam gesteld van Welzorg Private Lease. Facturen niet op naam gesteld van Welzorg Private Lease komen niet voor verrekening in aanmerking.

10.6     Defecten aan de kilometerteller van het vervoersmiddel moeten uiterlijk binnen 24 uur door Klant aan Welzorg Private Lease worden gemeld.
10.7         Het is Klant niet toegestaan het vervoersmiddel te gebruiken in gebieden waar het vervoersmiddel niet verzekerd is ingevolge de WA-verzekering als bedoeld in artikel 11.1.

10.8     Klant verplicht zich het vervoersmiddel uitsluitend te doen besturen door personen die in het bezit zijn van een geldig, voor het vervoersmiddel wettelijk voorgeschreven, rijbewijs. Het staat Klant niet vrij het vervoersmiddel te doen besturen door derden (met uitzondering van gezinsleden, daaronder uitsluitend te verstaan de echtgeno(o)t(e)/partner en kinderen van Klant).

10.9     Het vervoersmiddel mag niet gebruikt worden voor het geven van rijlessen, wedstrijden, prestatieritten, betrouwbaarheidsritten, het vervoer van gevaarlijke stoffen en mag niet gebruikt worden in een gebied waarin de WA-verzekering als genoemd in artikel 11.1 geen dekking biedt.

10.10   Indien het rijbewijs van Klant van overheidswege is ingetrokken of de rijbevoegdheid is ontzegd of het vervoersmiddel om welke reden dan ook in beslag wordt genomen, blijven de verplichtingen uit hoofde van het leasecontract (waaronder voldoening van de leaseprijs) en deze Algemene voorwaarden gewoon gelden.

10.11  Het aanbrengen van reclame of wijzigingen (daaronder begrepen het aanbrengen van accessoires, stickers en reclame) op of aan het vervoersmiddel is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Welzorg Private Lease, waarbij de kosten verbonden aan het aanbrengen en verwijderen daarvan en het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van het vervoersmiddel bij beëindiging van dit leasecontract voor rekening van Klant komen.

10.12 Indien op grond van nieuwe wettelijke maatregelen en/of voorschriften, in werking getreden na de totstandkoming van het leasecontract, toevoeging van accessoires noodzakelijk wordt, dan zijn de kosten daarvan voor rekening van Welzorg Private Lease en zullen voor zover mogelijk conform artikel 7.3 van deze Algemene Voorwaarden de leaseprijs worden aangepast.

 

 1. Diefstal, schade en verzekering

11.1     Welzorg Private Lease draagt zorg voor (het afsluiten van) een cascoverzekering voor het vervoersmiddel en het gebruik daarvan en een personen ongevallen inzittende verzekering. De op deze verzekering(en) toepasselijke voorwaarden zijn aan Klant ter hand gesteld en gelden onverkort naast onderhavige Algemene Voorwaarden.

Voor zover een schadegeval niet wordt gedekt door een verzekeringsmaatschappij uit hoofde van een WA-verzekering en/of de personen ongevallen inzittende verzekering, is Klant een “eigen risico”  bedrag per schadegeval verschuldigd aan Welzorg Private Lease. Wanneer door Klant niet verhaalbare schades aan het vervoersmiddel zijn toegebracht, is het bepaalde in artikel 11.8 van toepassing.

11.2     Klant is verplicht in geval van diefstal en/of schade aan het vervoersmiddel, overkomen aan of veroorzaakt met het vervoersmiddel, Welzorg Private Lease binnen 24 uur in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk verklaringen van getuigen en/of andere bescheiden te overleggen die op de gebeurtenissen betrekking hebben, zulks onder inzending aan Welzorg Private Lease van een volledig ingevuld schadeaangifteformulier (Europees Schade Formulier). Klant en/of de berijder van het vervoersmiddel dient zo mogelijk door de politie proces-verbaal en/of rapport van het gebeurde te laten opmaken. In geval van diefstal dient Klant te allen tijde een proces-verbaal en/of politierapport te laten opmaken. Klant is aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiende uit te late of incomplete melding.

11.3     Klant onthoudt zich in het algemeen van alles dat de belangen van Welzorg Private Lease, assuradeur en/of tussenpersoon zouden kunnen schaden. Klant onthoudt zich met name van alle handelingen, toezeggingen en/of verklaringen waaruit erkenning van aansprakelijkheid dan wel erkenning van een verplichting tot schadevergoeding zou kunnen worden afgeleid.

11.4     Klant is verplicht alle instructies van Welzorg Private Lease stipt op te volgen. Klant zal aan Welzorg Private Lease ter bepaling van schade of aan enig ander onderzoek alle medewerking verlenen en zal tevens alle benodigde en beschikbare informatie aan Welzorg Private Lease beschikbaar stellen. Tevens is Klant verplicht op verzoek van Welzorg Private Lease alle eventuele vorderingen of aanspraken op schadeloosstelling die Klant ten opzichte van derden heeft, aan Welzorg Private Lease over te dragen.

11.5     Klant is verplicht direct na het ontstaan van schade aan het vervoersmiddel, het vervoersmiddel bij de dealer voor taxatie en/of reparatie aan te bieden. Herstel van de schade geschiedt niet dan na toestemming van Welzorg Private Lease, welke toestemming naar uitsluitend oordeel van Welzorg Private Lease wordt gegeven. Welzorg Private Lease behoudt zich het recht voor herstel van kleine schades niet te laten uitvoeren.

11.6     Het verlies door diefstal of verduistering van het vervoersmiddel, dan wel bij zodanige schade die naar het oordeel van een verzekeraar of Welzorg Private Lease niet herstelbaar is, doet het leasecontract eindigen op de dag van de vaststelling van de diefstal of schade.

11.7     Klant kan bij diefstal van het vervoersmiddel geen aanspraak maken op vervangend vervoer.

11.8     Direct na elke schademelding is Klant het overeengekomen “eigen risico” verschuldigd aan Welzorg Private Lease, voor zover de schade niet wordt gedekt door een verzekeringsmaatschappij uit hoofde van de WA-verzekering en/of de personen ongevallen inzittende verzekering. Als er zich meerdere schades voordoen binnen een aaneengesloten termijn van 12 maanden, is Welzorg Private Lease gerechtigd het bedrag van het eigen risico en/of het leasetarief eenzijdig te verhogen.

 

 1. Tussentijdse beëindiging en ontbinding

12.1     Klant kan het leasecontract tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden middels een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan Welzorg Private Lease, mits Klant aan Welzorg Private Lease een vergoeding betaalt ter hoogte van het eventuele voor Welzorg Private Lease nadelige verschil tussen de handelswaarde en de boekwaarde van het vervoersmiddel zoals deze blijkt uit de administratie van Welzorg Private Lease. De opzegging heeft geen effect indien dit bedrag niet aan Welzorg Private Lease wordt voldaan.

12.2     Welzorg Private Lease heeft het recht het leasecontract, zonder dat een ingebrekestelling of een rechterlijke toestemming is vereist, per brief, fax of e-mail te beëindigen en zich vervolgens weer in het bezit van het vervoersmiddel te (doen) stellen, in de volgende situaties:

a          indien Klant ondanks aanmaning in verzuim blijft zijn verplichtingen onder dit leasecontract na te komen;

b          indien beslag op het vervoersmiddel mocht zijn of worden gelegd;

c          indien van overheidswege het vervoersmiddel wordt gevorderd;

d          indien de verzekeringsmaatschappij een verzekering van het vervoersmiddel, om welke reden dan ook, opzegt;

e          indien in geval van diefstal of vermissing van een vervoersmiddel eindigt het leasecontract op de dag van de vaststelling van de diefstal, doch in ieder geval uiterlijk twee maanden na het gebeuren hiervan, tenzij het vervoersmiddel in de tussenliggende periode is teruggevonden;

f           indien Klant komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, failliet wordt verklaard, zijn vermogen of delen daarvan onder bewind worden gesteld, te zijnen aanzien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt uitgesproken of Nederland metterwoon mocht verlaten of zich in het buitenland vestigt;

g          indien Klant de zaak heeft vervreemd, verhuurd, bezwaard of verduisterd;

h          indien Klant aan Welzorg Private Lease, met het oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt, van dien aard dat Welzorg Private Lease de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan indien de juiste stand van zaken bekend zijn geweest;

i           indien blijkt dat Klant buitensporige reparatie- of onderhoudskosten aan het vervoersmiddel maakt waardoor niet meer van normaal gebruik van het vervoersmiddel gesproken kan worden;

j           indien Klant anderszins niet of niet behoorlijk zijn verplichtingen uit hoofde van het leasecontract of deze Algemene Voorwaarden is nagekomen.

12.3     In geval van beëindiging van het leasecontract op grond van artikel 12.2 wordt reeds nu vastgesteld dat het eventuele voor Welzorg Private Lease nadelige verschil tussen de handelswaarde van het vervoersmiddel en de per de datum van de ontbinding geldende boekwaarde van het vervoersmiddel zoals die blijkt uit de administratie van Welzorg Private Lease.

 

 1. Inspectie en recht van toegang

13.1     Aan Welzorg Private Lease en/of haar gemachtigde(n) wordt bij deze onherroepelijk het recht verleend van vrije toegang tot de plaats waar het vervoersmiddel zich bevindt of redelijkerwijs geacht kan worden zich te bevinden, alsmede tot het inwendige van het vervoersmiddel. Klant is eveneens gehouden om op eerste verzoek van Welzorg Private Lease het vervoersmiddel voor bezichtiging en inspectie aan Welzorg Private Lease ter beschikking te stellen.

13.2     Klant machtigt bij deze Welzorg Private Lease of de door haar aangewezen persoon om in gevallen als bedoeld onder artikel 12.2 het gebouw of het terrein te betreden waar het vervoersmiddel zich bevindt, zonder dat hiervoor een rechterlijk vonnis of rechterlijke machtiging is vereist, zulks opdat Welzorg Private Lease zich weer in het bezit van vervoersmiddel kan stellen. 

 1. Beslag en maatregelen van derden

14.1     Indien derden ten opzichte van het vervoersmiddel rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal Klant en/of berijder aan dezen terstond doen blijken dat niet Klant doch Welzorg Private Lease eigenaar van het vervoersmiddel is. Indien het vervoersmiddel uit de macht van Klant mocht geraken, stelt Klant en/of de berijder Welzorg Private Lease daarvan binnen 24 uur in kennis en treft zo nodig zelf daartegen voorzieningen. Welzorg Private Lease is gerechtigd de voor de bescherming van haar rechten door haar noodzakelijk geachte maatregelen zelf te treffen. Klant machtigt Welzorg Private Lease hierbij deze maatregelen, eventueel in naam van Klant, te treffen.

 

 1. Inname van het vervoersmiddel en eindafrekening

15.1     Klant verplicht zich het vervoersmiddel bij de beëindiging van het leasecontract schoon en in goede staat, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden gebruik en gepleegde onderhoud, in te leveren bij Welzorg Private Lease of op een door Welzorg Private Lease nader te omschrijven plaats. Bij inlevering van het vervoersmiddel door Klant ondertekenen Welzorg Private Lease en Klant de bevestiging van inlevering c.q. inname, waarop wordt aangegeven de staat van het vervoersmiddel waarin deze zich op dat moment bevindt.

15.2     Bij inlevering geeft Klant tevens af alle sleutels en accessoires welke inbegrepen zijn in de leaseprijs. Alleen die accessoires waarvan verwijdering geen zichtbare schade ten gevolge heeft en welke niet zijn inbegrepen in de leaseprijs mogen door Klant worden verwijderd. Indien de accessoires niet kunnen worden verwijderd zonder zichtbare beschadiging, dan dienen de accessoires aan het vervoersmiddel bevestigd te blijven. De eigendom van deze accessoires wordt door Klant onvoorwaardelijk overgedragen aan Welzorg Private Lease, zonder dat daarvoor enige vergoeding verschuldigd is of wordt. 15.3 Welzorg Private Lease is gerechtigd de herstelkosten (alsmede de kosten van vervanging van niet door Klant aan Welzorg Private Lease teruggegeven bescheiden) en extra waardevermindering van het vervoersmiddel ontstaan door niet gemelde schade(s) en/of onzorgvuldig beheer, welke worden geconstateerd door Welzorg Private Lease bij inname van het vervoersmiddel, aan het eind van de leaseperiode aan Klant in rekening te brengen.

15.4     Indien Klant aan het einde van de leaseperiode het vervoersmiddel niet terstond inlevert, is Klant voor elke dag overschrijding een evenredig deel van de voor het vervoersmiddel geldende leaseprijs aan Welzorg Private Lease verschuldigd, onverminderd het recht van Welzorg Private Lease het vervoersmiddel te revindiceren en van Klant zonder ingebrekestelling vergoeding te vorderen van alle als gevolg van de niet tijdige inlevering van het vervoersmiddel opkomende kosten en schades, waaronder begrepen door Welzorg Private Lease geleden verliezen en gederfde winsten.

15.5     Aan het einde van de leaseperiode stelt Welzorg Private Lease een eindafrekening op waarin onder meer het bedrag is opgenomen dat Welzorg Private Lease nog uit hoofde van dit leasecontract van Klant te vorderen heeft en/of het bedrag dat Klant tot dan te veel aan Welzorg Private Lease heeft betaald. 

 1. Overdraagbaarheid

16.1     Welzorg Private Lease is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden en rechten voortvloeiende uit het leasecontract of deze Algemene Voorwaarden aan een derde over te dragen. Klant verklaart reeds thans dat die derde in geval van zodanige overdracht alle rechten aan Welzorg Private Lease toegekend, tegenover Klant, kan uitoefenen. Klant is zonder schriftelijke toestemming van Welzorg Private Lease niet gerechtigd één of meerdere vorderingen, bevoegdheden en rechten uit het leasecontract voortvloeiende aan een derde over te dragen. Welzorg Private Lease is bevoegd de in verband met deze overdracht te maken kosten bij Klant in rekening te brengen.                                                           

 1. Persoonsgegevens en Adreswijziging

17.1     De persoonsgegevens van Klant worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

17.2     Klant is verplicht eventuele (adres)wijzigingen binnen 10 dagen schriftelijk aan Welzorg Private Lease mede te delen bij gebreke waarvan Welzorg Private Lease bevoegd is de in verband met de opsporing gemaakte kosten bij Klant in rekening te brengen, één en ander tot maximaal een bedrag van € 50,-. 

 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden    

18.1     Voordat Welzorg Private Lease de aanvraag voor een leasecontract van Klant kan beoordelen, kan  zij eerst informatie (laten) opvragen bij Bureau Kredit Registratie (BKR) BKR over lopende of afbetaalde leningen van Klant. Zo voorkomt Welzorg Private Lease dat Klant meer geld leent dan verantwoord is. Welzorg Private Lease keurt de aanvraag voor een leasecontract van Klant alleen goed als dit verantwoord is. Welzorg Private Lease is gerechtigd om het leasecontract aan te melden bij BKR. Welzorg Private Lease is ook gerechtigd om betalingsachterstanden van langer dan twee (2) maanden aan te melden bij BKR. Dit kan in de toekomst gevolgen hebben voor de beoordeling van kredietaanvragen van Klant. Voor meer informatie over BKR verwijst Welzorg Private Lease Klant naar www.bkr.nl.

18.2     Welzorg Private Lease behoudt zich het recht voor persoonsgegevens te verwerken en te verstrekken aan derde partijen, waaronder ook aan Welzorg Private Lease gelieerde bedrijven, indien dit noodzakelijk is voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst en/of indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Hieronder wordt met name verstaan het verstrekken van gegevens aan een handelsinformatiebureau voor het verminderen/beperken van kredietrisico’s/financiële risico’s. 

 1. Overlijden / Verlies van inkomen

Indien Klant overlijdt wordt het leasecontract zonder extra kosten beëindigd. De nabestaanden kunnen het contract ook zonder extra kosten overnemen. Bij een overname wordt er een nieuwe inkomsten/lastenberekening gemaakt. Als er twee contractanten zijn gaat het leasecontract automatisch over naar uitsluitend de tweede contractant. Als uit de inkomsten/lastenberekening blijkt dat de tweede contractant het maandbedrag niet kan betalen wordt het leasecontract zonder extra kosten beëindigd. Bij beëindiging moet het vervoersmiddel direct door de nabestaanden worden ingeleverd.

Let op, Als het vervoersmiddel schade heeft die niet gemeld is, kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Overmacht

20.1     Indien Welzorg Private Lease door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming verhinderd is haar verplichtingen uit hoofde van het leasecontract na te komen, is Welzorg Private Lease gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een aangetekende brief het leasecontract te beëindigen of haar verplichtingen op te schorten, zonder dat Welzorg Private Lease tot enige vorm van schadevergoeding gehouden is. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: niet-tijdige levering voor importeur of fabrikant van het vervoersmiddel of een dealer welke het vervoersmiddel aflevert, overheidsmaatregelen, stakingen, personeelsgebrek en/of verlies of beschadiging van het vervoersmiddel tussen het moment van het sluiten van de leaseovereenkomst en tijdstip van aflevering.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

21.1     Op het leasecontract en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ter zake van eventuele geschillen is bevoegd de rechtbank binnen wier arrondissement de plaats van vestiging c.q. de woonplaats van Welzorg Private Lease is gelegen, behalve voor zover ingevolge de wet de berechting van enig geschil aan een andere rechtbank is opgedragen.